La base de parties d'échecs périodique en ligne 10 Days collecte, de Kyiv UKR, 30th Spring Open, les parties retransmises en ligne

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 657 : 20.07.2021

Parties d’échecs 4618
Tournois d’échecs 51

Voir tous les tournois inclus

Kyiv UKR, 30th Spring Open

Final Ranking after 9 Rounds
Rk.	SNo	 		Name	Typ	sex	FED	Rtg	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 	 TB4 	 TB5 	n	w	we	w-we	K	rtg+/-
1	2		IM	Galperin Platon	U20		UKR	2490	7,5	50,5	45,0	39,5	55,5	0,0	9	7,5	6,72	0,78	10	7,8
2	16		FM	Bykovskiy Oleg			UKR	2246	7,5	47,5	43,0	38,5	52,0	0,0	8	7	4,29	2,71	20	54,2
3	4		GM	Malakhatko Vadim			BEL	2452	7,0	50,5	45,5	40,0	55,0	0,0	9	7	7,22	-0,22	10	-2,2
4	3		IM	Pavlov Sergey			UKR	2480	7,0	49,5	44,5	39,0	54,0	0,0	8	6,5	6,38	0,12	10	1,2
5	17		FM	Yurovskykh Oleksandr			UKR	2242	7,0	47,5	43,0	38,0	50,5	0,0	9	7	5,67	1,33	20	26,6
6	5		GM	Shishkin Vadim			UKR	2434	7,0	46,0	41,5	36,0	50,5	0,0	9	7	7,86	-0,86	10	-8,6
7	19		WGM	Babiy Olga		w	UKR	2236	7,0	44,0	39,5	35,0	48,5	0,0	9	7	5,36	1,64	20	32,8
8	1		GM	Vysochin Spartak			UKR	2503	6,5	52,5	47,0	41,0	57,5	0,0	9	6,5	7,39	-0,89	10	-8,9
9	9		GM	Kislinsky Alexey			CZE	2404	6,5	48,5	43,5	38,0	52,0	0,0	9	6,5	7,09	-0,59	10	-5,9
10	30			Lutsko Artem	U16		UKR	2147	6,5	47,5	43,0	38,0	51,5	0,0	8	6	3,67	2,33	40	93,2
11	18		NM	Babiy Igor			UKR	2241	6,5	47,5	43,0	37,5	51,5	0,0	9	6,5	5,40	1,10	20	22,0
12	23			Prokofiev Valentyn	U16		UKR	2201	6,5	46,5	41,5	36,5	50,0	0,0	9	6,5	5,26	1,24	40	49,6
13	8		GM	Sergeev Vladimir			UKR	2409	6,5	46,0	41,0	36,0	51,0	0,0	8	6	6,55	-0,55	10	-5,5
14	28			Bilovil Bogdan	U16		UKR	2164	6,5	45,0	40,5	36,0	49,5	0,0	9	6,5	5,74	0,76	40	30,4
15	12		FM	Sydoryka Vladyslav	U20		UKR	2308	6,5	45,0	40,0	35,0	49,5	0,0	9	6,5	6,84	-0,34	20	-6,8
16	35			Lymar Vladislav	U20		UKR	2120	6,5	45,0	40,0	35,0	48,5	0,0	9	6,5	5,74	0,76	40	30,4
17	32			Bazakutsa Svyatoslav	U16		UKR	2144	6,5	43,5	39,0	34,0	47,0	0,0	9	6,5	5,93	0,57	40	22,8
18	24		IM	Terletsky Oleg			UKR	2195	6,5	41,0	36,5	32,0	44,0	0,0	9	6,5	6,86	-0,36	10	-3,6
19	21			Mamedov Ruslan			UKR	2224	6,5	40,5	36,5	32,0	44,5	0,0	9	6,5	7,62	-1,12	20	-22,4
20	51		NM	Shton Roman	U20		UKR	2038	6,5	38,5	34,5	30,5	42,0	0,0	7	5	4,84	0,16	20	3,2
21	10		IM	Mischuk Dmitry			UKR	2355	6,0	49,5	44,5	39,0	54,0	0,0	9	6	6,81	-0,81	10	-8,1
22	37			Laptii Nazar	U16		UKR	2107	6,0	48,5	43,5	38,0	52,0	0,0	9	6	3,94	2,06	40	82,4
23	11		NM	Evchin Maxim			UKR	2330	6,0	48,0	43,5	38,5	52,0	0,0	9	6	7,07	-1,07	20	-21,4
24	14		IM	Ianov Viktor	S60		UKR	2291	6,0	45,5	41,0	36,5	49,0	0,0	9	6	6,36	-0,36	10	-3,6
25	29		CM	Petrovskyi Vadym	U16		UKR	2156	6,0	45,5	40,5	35,5	49,5	0,0	9	6	5,93	0,07	40	2,8
26	42			Kelbas Yaroslav	U20		UKR	2063	6,0	45,0	41,0	36,5	48,5	0,0	9	6	4,71	1,29	20	25,8
27	84			Berin Artem	U16		UKR	1841	6,0	44,0	39,5	35,0	47,0	0,0	8	5	1,42	3,58	40	143,2
28	50			Kazakov Maksym			UKR	2039	6,0	40,5	37,5	34,0	43,5	0,0	9	6	5,99	0,01	20	0,2
29	79			Pyrig Roman	U16		UKR	1877	6,0	39,5	36,5	32,5	42,0	0,0	8	5	3,29	1,71	40	68,4
30	34		NM	Biletskiy Danylo	U16		UKR	2125	6,0	39,0	35,0	30,5	42,5	0,0	9	6	7,45	-1,45	40	-58,0
31	44		WNM	Tsirulnik Maritsa		w	UKR	2057	6,0	38,5	34,5	30,0	42,0	0,0	9	6	6,54	-0,54	20	-10,8
32	13		FM	Samunenkov Ihor	U12		UKR	2301	5,5	48,0	43,5	38,5	51,5	0,0	9	5,5	6,15	-0,65	20	-13,0
33	62			Kabanov Anatolii			UKR	1974	5,5	45,5	41,5	36,5	49,0	0,0	8	5	2,74	2,26	20	45,2
34	40		FM	Troshchenko Pavel			UKR	2071	5,5	44,5	40,5	36,0	48,0	0,0	9	5,5	5,27	0,23	20	4,6
35	41			Tobak Mikhail	U16		UKR	2067	5,5	44,5	40,5	35,5	47,5	0,0	9	5,5	4,99	0,51	40	20,4
36	15		NM	Maliutin Oleksandr			UKR	2260	5,5	44,5	40,0	35,5	48,0	0,0	9	5,5	6,26	-0,76	20	-15,2
37	70			Chobitok Yakov			UKR	1929	5,5	44,5	40,0	35,0	48,5	0,0	7	4	1,92	2,08	20	41,6
38	55		WCM	Sahin Hayrun Nisa	U20	w	TUR	2008	5,5	44,0	40,0	36,0	47,5	0,0	9	5,5	4,96	0,54	20	10,8
39	36		FM	Malynovskyi Rostyslav	U20		UKR	2107	5,5	44,0	39,5	35,0	47,0	0,0	8	5	5,24	-0,24	40	-9,6
40	87		AGM	Ghevondyan Arman	U20		ARM	1824	5,5	42,5	39,0	34,5	45,5	0,0	8	4,5	2,06	2,44	20	48,8
41	43			Domalchuk-Jonasson Aleksandr	U16		UKR	2058	5,5	42,5	38,5	34,0	46,0	0,0	9	5,5	5,66	-0,16	40	-6,4
42	76			Toktomushev Teimur	U12		UKR	1903	5,5	42,5	38,5	34,0	45,0	0,0	8	4,5	2,37	2,13	40	85,2
43	98			Konovalov Kirill	U20		UKR	1697	5,5	42,0	38,0	34,0	46,0	0,0	6	3	1,41	1,59	40	63,6
44	47			Yeshchenko Uliana	U16	w	UKR	2049	5,5	41,5	37,5	33,0	44,5	0,0	9	5,5	6,82	-1,32	40	-52,8
45	57			Podolskyi Mykhailo	U16		UKR	2007	5,5	41,0	37,5	33,5	44,5	0,0	9	5,5	5,91	-0,41	40	-16,4
46	38			Karnaukh Anatolij	S60		UKR	2089	5,5	41,0	37,0	32,5	44,0	0,0	8	5	6,54	-1,54	20	-30,8
47	59			Homeniuk Ivan			UKR	1991	5,5	40,5	37,0	33,0	43,0	0,0	9	5,5	6,39	-0,89	20	-17,8
63			Kamnev Alexandr	U16		UKR	1967	5,5	40,5	37,0	33,0	43,0	0,0	9	5,5	5,41	0,09	40	3,6
49	33			Karnash Andriy			UKR	2126	5,5	40,5	36,5	32,5	43,5	0,0	9	5,5	6,69	-1,19	20	-23,8
50	99			Shkryl Kateryna	U20	w	UKR	1691	5,5	40,5	36,0	31,5	45,0	0,0	7	4	1,55	2,45	40	98,0
51	71			Ship Yaroslav	U16		UKR	1927	5,5	40,0	36,5	33,0	43,0	0,0	8	4,5	4,41	0,09	40	3,6
52	88			Baglay Kseniya		w	UKR	1818	5,5	40,0	36,0	32,0	43,5	0,0	8	4,5	2,76	1,74	20	34,8
53	97			Demchenko Yaroslav	U16		UKR	1698	5,5	39,5	36,0	31,5	43,0	0,0	8	4,5	2,44	2,06	40	82,4
54	67			Baziuk Vladyslav	U16		UKR	1941	5,5	37,0	33,5	30,0	40,0	0,0	8	4,5	4,80	-0,30	40	-12,0
55	86			Saraev Yaroslav	U16		UKR	1830	5,5	37,0	33,5	29,5	39,5	0,0	7	3,5	2,71	0,79	40	31,6
56	74			Darda Roman	U20		UKR	1915	5,5	36,5	33,0	29,5	39,0	0,0	8	4,5	4,45	0,05	40	2,0
57	92			Ahmad Khagan	U12		AZE	1750	5,5	32,5	29,5	26,5	34,5	0,0	6	3,5	3,20	0,30	40	12,0
58	6		GM	Zubarev Alexander			UKR	2431	5,0	46,0	41,0	35,5	50,0	0,0	8	5	7,15	-2,15	10	-21,5
59	27		WIM	Dolzhykova Kateryna		w	UKR	2166	5,0	44,0	39,0	34,0	48,0	0,0	9	5	6,59	-1,59	20	-31,8
60	64			Herasymenko Maksym	U20		UKR	1957	5,0	42,5	39,0	35,0	46,0	0,0	9	5	4,52	0,48	40	19,2
61	80			Manko Mariya	U16	w	UKR	1864	5,0	42,5	39,0	34,5	44,5	0,0	8	4	2,86	1,14	40	45,6
62	58		WFM	Grineva Marianna		w	UKR	1996	5,0	42,0	37,5	33,0	46,0	0,0	9	5	6,23	-1,23	20	-24,6
63	61			Kucher Kostyantyn	U16		UKR	1982	5,0	41,5	38,5	35,0	43,5	0,0	9	5	4,73	0,27	40	10,8
64	65			Nikitin Bogdan	U20		UKR	1953	5,0	41,0	37,5	33,5	43,0	0,0	9	5	4,74	0,26	40	10,4
65	100			Niezhentsev Kyrylo	U12		UKR	1679	5,0	41,0	37,0	33,0	44,5	0,0	7	3,5	2,44	1,06	40	42,4
66	68			Zamekhovskiy Yevgen	U16		UKR	1937	5,0	40,5	37,0	33,5	43,0	0,0	6	2,5	2,77	-0,27	40	-10,8
67	93			Vladov Arsenii	U16		UKR	1740	5,0	40,0	36,0	32,0	43,5	0,0	7	3	2,65	0,35	40	14,0
68	132			Nykytynets Pavlo	U16		UKR	1481	5,0	40,0	36,0	31,5	44,0	0,0	8	4	1,62	2,38	40	95,2
69	116			Geymur Pavlo	U16		UKR	1591	5,0	39,5	36,5	33,5	42,0	0,0	6	2	1,37	0,63	40	25,2
70	81			Eropunov Gleb	U16		UKR	1856	5,0	39,5	36,5	33,0	41,5	0,0	8	4	3,68	0,32	40	12,8
71	75			Dubnevych Maksym	U12		UKR	1907	5,0	39,5	36,0	32,5	40,5	0,0	7	3,5	2,57	0,93	40	37,2
72	105			Toroptseva Yevheniia	U12	w	UKR	1655	5,0	38,5	36,5	33,0	40,5	0,0	9	5	3,18	1,82	40	72,8
73	66			Chornozem Sergey	S60		UKR	1952	5,0	38,0	35,0	31,5	40,5	0,0	8	4	5,56	-1,56	20	-31,2
74	26			Sidletskyi Ivan	U16		UKR	2170	5,0	37,5	34,0	30,0	40,5	0,0	9	5	7,92	-2,92	40	-116,8
75	69			Ozkurt Kutay	U20		TUR	1934	5,0	37,0	34,0	30,5	39,5	0,0	8	4	4,98	-0,98	20	-19,6
76	82			Tsirulnik Anna		w	UKR	1854	5,0	37,0	33,5	30,0	39,5	0,0	8	4	5,13	-1,13	20	-22,6
77	39			Malienko Alexander	S60		UKR	2076	5,0	36,5	33,0	29,5	40,0	0,0	9	5	7,40	-2,40	20	-48,0
78	77			Dzurak Vitalii			UKR	1894	5,0	36,0	32,5	29,0	39,5	0,0	8	4	4,48	-0,48	20	-9,6
79	109			Holota Maksym			UKR	1626	5,0	35,5	33,5	30,0	37,5	0,0	7	3,5	3,00	0,50	40	20,0
80	91			Vinnyk Mykhailo	U16		UKR	1773	5,0	35,5	32,0	28,0	39,0	0,0	7	4	4,26	-0,26	40	-10,4
81	31		NM	Legenia Artem			UKR	2144	5,0	34,5	31,0	27,5	37,5	0,0	8	4,5	7,11	-2,61	20	-52,2
82	90			Koshel Stanislav			UKR	1810	5,0	34,0	30,5	27,0	36,0	0,0	8	4	5,81	-1,81	20	-36,2
83	168			Biloshtan Danylo	U20		UKR	0	5,0	32,0	29,0	25,5	35,0	0,0	9	5				
84	73		WNM	Hrebenshchykova Yelyzaveta	U16	w	UKR	1924	4,5	45,0	41,5	36,5	47,5	0,0	8	3,5	2,49	1,01	40	40,4
85	54		WCM	Onur Cigdem	U20	w	TUR	2024	4,5	43,5	39,5	35,0	47,0	0,0	8	4,5	4,97	-0,47	20	-9,4
86	53			Gavrish Leonid	S60		UKR	2025	4,5	42,5	39,5	35,0	45,5	0,0	8	3,5	4,91	-1,41	20	-28,2
87	52			Lysojvan Anton	U20		UKR	2031	4,5	41,5	38,5	34,5	44,0	0,0	9	4,5	5,09	-0,59	20	-11,8
88	45		WNM	Hryshchenko Kamila	U20	w	UKR	2055	4,5	41,0	37,5	33,5	44,5	0,0	9	4,5	6,96	-2,46	20	-49,2
49			Abdullayev Azer			AZE	2039	4,5	41,0	37,5	33,5	44,5	0,0	9	4,5	5,56	-1,06	20	-21,2
90	60			Shkuta Igor	S60		UKR	1985	4,5	41,0	37,0	33,0	44,5	0,0	9	4,5	5,91	-1,41	20	-28,2
91	85			Bodnaruk Kseniya	U16	w	RUS	1839	4,5	41,0	37,0	32,5	44,5	0,0	7	2,5	1,52	0,98	40	39,2
92	78			Lemba Albert	U16		UKR	1886	4,5	40,5	37,0	33,5	44,0	0,0	8	3,5	4,41	-0,91	40	-36,4
93	7			Budnikov Oleg			UKR	2413	4,5	40,5	36,5	32,0	44,0	0,0	7	4,5	6,36	-1,86	10	-18,6
94	110			Fishchuk Vladyslav	U16		UKR	1622	4,5	39,0	35,5	32,0	42,5	0,0	7	3	2,84	0,16	40	6,4
95	20		NM	Muha Sergey			UKR	2231	4,5	39,0	35,0	31,0	42,5	0,0	8	3,5	7,30	-3,80	20	-76,0
96	96			Tashkinova Sofiia	U16	w	UKR	1708	4,5	38,5	35,5	31,5	40,5	0,0	7	2,5	1,83	0,67	40	26,8
97	48			Romanov Vladimir	S60		UKR	2045	4,5	38,0	34,5	31,0	41,0	0,0	9	4,5	7,17	-2,67	20	-53,4
98	104			Mohylnyi Stepan	U12		UKR	1656	4,5	38,0	34,5	30,5	41,5	0,0	8	4	3,65	0,35	40	14,0
99	107			Kruts Hryhoriy	U16		UKR	1640	4,5	37,5	34,5	31,0	40,0	0,0	9	4,5	3,18	1,32	40	52,8
100	181			Makhynia Kostiantyn	U16		UKR	0	4,5	37,0	33,5	29,0	40,0	0,0	7	3				
101	169			Gromosiak Antonii	U12		UKR	0	4,5	36,5	33,0	29,0	40,0	0,0	8	4				
102	156			Nechitailo Nikita	U12		UKR	1191	4,5	35,5	32,5	29,0	37,5	0,0	8	3,5	0,66	2,84	40	113,6
103	127			Voloshchuk Svyatoslav	U16		UKR	1510	4,5	33,5	31,0	28,5	36,0	0,0	5	1	1,23	-0,23	40	-9,2
104	95			Perets Dmitry	U16		UKR	1712	4,5	33,5	30,0	26,5	36,5	0,0	7	3	4,52	-1,52	40	-60,8
105	165			Ambartsumian Tyhran	U12		UKR	0	4,5	33,0	29,5	26,0	36,0	0,0	9	4,5				
106	185			Polischuk Artem	U12		UKR	0	4,5	32,5	29,0	25,5	35,0	0,0	7	2,5				
107	102			Khatniuk Anastasiia	U16	w	UKR	1668	4,5	30,5	28,0	25,5	32,5	0,0	8	3,5	6,15	-2,65	40	-106,0
108	174			Ilchenko Stanislav	U12		UKR	0	4,5	28,0	25,5	22,5	30,0	0,0	6	1,5				
109	83			Trushko Andrii	U16		UKR	1848	4,0	42,0	37,5	33,0	46,0	0,0	6	2,5	1,28	1,22	40	48,8
110	130			Diachek Andriy	U12		UKR	1493	4,0	42,0	37,5	32,5	46,0	0,0	8	3	0,64	2,36	40	94,4
111	46		WFM	Kocyigit Buse Naz	U20	w	TUR	2053	4,0	39,5	36,0	32,0	41,5	0,0	8	4	5,34	-1,34	20	-26,8
112	136			Oyberman Mikhail	U12		UKR	1431	4,0	39,0	35,5	31,5	41,5	0,0	8	3	0,93	2,07	40	82,8
113	155			Levytskyy Lybomyr	U16		UKR	1230	4,0	39,0	35,0	30,5	41,5	0,0	8	3	0,80	2,20	40	88,0
114	119			Havryliuk Yehor	U16		UKR	1568	4,0	38,5	34,5	30,5	42,0	0,0	7	2	1,56	0,44	40	17,6
115	103			Bezeyko Alexander	U12		UKR	1665	4,0	37,5	34,5	31,0	40,0	0,0	9	4	3,88	0,12	40	4,8
116	128			Klymenko Volodymyr	U16		UKR	1509	4,0	37,5	34,0	30,0	40,0	0,0	6	1,5	0,69	0,81	40	32,4
117	101			Russeva Viktoria	U16	w	UKR	1679	4,0	37,0	33,5	30,0	40,0	0,0	7	3,5	2,68	0,82	40	32,8
143			Didok Danylo	U12		UKR	1353	4,0	37,0	33,5	30,0	40,0	0,0	6	1	0,68	0,32	40	12,8
119	154			Filindash Nikita	U12		UKR	1230	4,0	37,0	33,5	29,5	40,5	0,0	9	4	0,79	3,21	40	128,4
120	120			Piddubna Bozhena	U12	w	UKR	1562	4,0	36,5	34,0	30,5	38,5	0,0	4	0,5	0,45	0,05	40	2,0
121	140			Rudenko Vadym	U16		UKR	1369	4,0	36,0	34,0	30,5	38,0	0,0	7	2	0,69	1,31	40	52,4
122	118			Marchenko Yelyzaveta	U16	w	UKR	1571	4,0	36,0	33,0	30,0	38,5	0,0	7	3	3,08	-0,08	40	-3,2
123	94			Dzoba Demian	U12		UKR	1734	4,0	36,0	32,5	29,0	38,0	0,0	8	3	4,04	-1,04	40	-41,6
124	152			Prymak Mykhailo	U12		UKR	1249	4,0	35,5	33,0	29,5	37,5	0,0	6	1	0,50	0,50	40	20,0
125	126			Lyanguzova Alina		w	UKR	1512	4,0	35,5	32,5	29,0	37,5	0,0	6	3	3,63	-0,63	20	-12,6
126	142			Prochaieva Alina	U12	w	UKR	1360	4,0	34,5	31,0	27,5	37,5	0,0	6	1	0,64	0,36	40	14,4
127	72		IM	Chubar Vladimir	S60		UKR	1926	4,0	33,5	30,5	27,0	36,0	0,0	5	2	4,51	-2,51	10	-25,1
128	122			Ivashin Evgen			UKR	1545	4,0	31,5	29,5	27,0	33,5	0,0	3	1,5	1,83	-0,33	20	-6,6
129	125			Korenchenko Semen	U16		UKR	1516	4,0	31,5	29,0	26,0	34,0	0,0	6	1	2,92	-1,92	40	-76,8
130	188			Shchelkonogov Denys			UKR	0	4,0	31,0	28,0	25,0	33,5	0,0	9	4				
131	162			Torba Semen	U12		UKR	1064	4,0	31,0	28,0	25,0	33,0	0,0	6	2	0,48	1,52	40	60,8
132	190			Tomashevich Anatoliy	U16		UKR	0	4,0	29,5	27,5	24,0	31,5	0,0	9	4				
133	158			Prochaieva Tina	U12	w	UKR	1146	4,0	29,5	27,0	24,0	30,5	0,0	6	2	0,54	1,46	40	58,4
134	175			Kudlai Maksim	U16		UKR	0	4,0	29,5	26,5	23,5	32,0	0,0	8	3				
135	25		FM	Palchuk Andrii	U16		UKR	2174	3,5	42,5	38,5	34,0	46,0	0,0	7	3,5	5,09	-1,59	20	-31,8
136	108			Khomenko Pavlo			UKR	1634	3,5	40,5	36,5	32,0	43,0	0,0	5	2	1,32	0,68	20	13,6
137	139			Hushpit Lukian	U12		UKR	1383	3,5	40,0	36,0	31,5	43,0	0,0	7	1,5	0,68	0,82	40	32,8
138	123			Samokysh Yevhen			CAN	1531	3,5	38,5	35,5	31,0	41,0	0,0	7	1,5	0,72	0,78	20	15,6
139	133			Artemov Andriy	U12		UKR	1475	3,5	38,5	34,5	30,0	41,0	0,0	8	2,5	1,10	1,40	40	56,0
140	56		NM	Ovcharov Taras			UKR	2007	3,5	38,0	34,5	30,5	40,5	0,0	5	3,5	4,54	-1,04	20	-20,8
141	135			Oyberman Iliia	U12		UKR	1449	3,5	38,0	34,0	29,5	40,5	0,0	7	2	1,23	0,77	40	30,8
142	115			Sharapova Polina	U16	w	UKR	1598	3,5	37,5	34,5	31,0	38,5	0,0	4	1	1,27	-0,27	40	-10,8
143	106			Khmelko Kyrylo			UKR	1646	3,5	37,5	34,0	30,5	40,5	0,0	7	2,5	3,67	-1,17	20	-23,4
144	129			Yakymakha Mariia	U16	w	UKR	1496	3,5	36,5	34,0	30,5	38,5	0,0	7	2	3,25	-1,25	40	-50,0
145	121			Korchynskyi Mykola	U12		UKR	1556	3,5	36,0	33,5	30,0	38,5	0,0	6	1,5	2,06	-0,56	40	-22,4
146	137			Velychko Semen	U12		UKR	1400	3,5	36,0	32,5	28,5	38,5	0,0	7	2	1,14	0,86	40	34,4
147	112			Petrov Vladyslav	U20		UKR	1614	3,5	35,5	32,5	29,0	38,0	0,0	8	3,5	4,87	-1,37	40	-54,8
148	111			Bilenko Yaroslav	U16		UKR	1616	3,5	35,0	32,5	29,0	37,5	0,0	6	1,5	2,79	-1,29	40	-51,6
149	138			Russeva Mariia	U16	w	UKR	1388	3,5	33,5	30,0	26,0	36,0	0,0	7	2	1,12	0,88	40	35,2
150	160			Tkachuk Liubomyr	U16		UKR	1120	3,5	33,0	29,5	26,0	35,0	0,0	7	2	0,57	1,43	40	57,2
151	113			Savitsky Anton	U16		UKR	1612	3,5	32,0	29,5	26,5	34,5	0,0	8	2,5	4,67	-2,17	40	-86,8
152	124			Trofimchyk Andrii	U16		UKR	1524	3,5	30,0	27,5	25,0	32,0	0,0	2	1	1,00	0,00	40	0,0
144			Kovalenko Olexander	U12		UKR	1352	3,5	30,0	27,5	25,0	32,0	0,0	6	0,5	1,39	-0,89	40	-35,6
154	141			Kucherov Lev	U12		UKR	1367	3,5	30,0	27,5	25,0	31,0	0,0	2	0	0,24	-0,24	40	-9,6
155	153			Lysytsia Yaroslav	U12		UKR	1236	3,5	29,5	27,0	24,5	32,0	0,0	4	0,5	0,34	0,16	40	6,4
156	151			Marchenko Ameliia	U12	w	UKR	1279	3,5	29,0	26,5	24,0	31,0	0,0	5	0,5	0,48	0,02	40	0,8
157	114			Yasmo Daniil	U12		UKR	1611	3,0	38,5	36,0	32,0	41,0	0,0	7	2	3,16	-1,16	40	-46,4
158	149			Kvitnytskyi Mykyta	U16		UKR	1285	3,0	36,0	32,5	29,0	39,5	0,0	8	2	0,93	1,07	40	42,8
159	180			Lyashuk Daniil	U12		UKR	0	3,0	35,5	32,0	28,0	38,5	0,0	9	3				
160	134			Olshtynsky Oleksiy	U16		UKR	1472	3,0	35,0	32,5	28,5	37,5	0,0	4	0	1,17	-1,17	40	-46,8
161	147			Pozniak Yunna	U16	w	UKR	1320	3,0	34,0	31,5	28,0	36,5	0,0	4	0	0,32	-0,32	40	-12,8
162	89			Bartolome Martin Angel			ESP	1813	3,0	34,0	31,0	27,5	37,0	0,0	3	0,5	1,34	-0,84	20	-16,8
163	117			Yilmaz Yigithan Furkan	U16		TUR	1591	3,0	32,5	30,0	26,0	34,5	0,0	4	1	2,04	-1,04	40	-41,6
164	192			Voloshchuk Taras	U12		UKR	0	3,0	32,0	29,0	26,0	34,0	0,0	7	1				
165	131			Ivanov Ivan Petr	S60		UKR	1491	3,0	30,0	27,5	24,5	32,0	0,0	4	1	2,15	-1,15	40	-46,0
183			Palienko Evgen	U16		UKR	0	3,0	30,0	27,5	24,5	32,0	0,0	9	3				
167	146			Shevchenko Matviei	U12		UKR	1342	3,0	29,5	27,5	25,0	31,5	0,0	4	0	0,41	-0,41	40	-16,4
168	150			Stetsiuk Andrii	U16		UKR	1282	2,5	33,0	30,5	27,5	35,0	0,0	7	0,5	0,86	-0,36	40	-14,4
169	184			Pliusnov Dmytro			UKR	0	2,5	32,5	29,0	25,5	36,0	0,0	5	2				
170	157			Velychko Sofiya	U12	w	UKR	1178	2,5	32,0	29,0	25,5	34,5	0,0	5	0,5	0,48	0,02	40	0,8
171	22		WGM	Arutyunova Diana		w	UKR	2220	2,5	31,0	28,0	24,5	33,0	0,0	6	2,5	5,52	-3,02	20	-60,4
172	159			Prochaieva Olha	U12	w	UKR	1120	2,5	30,0	28,0	25,5	32,0	0,0	5	0	0,40	-0,40	40	-16,0
173	164			Abak Tuana	U12	w	TUR	0	2,5	30,0	27,5	24,0	32,0	0,0	8	1,5				
174	170			Gromosiak Oleksii	U12		UKR	0	2,5	30,0	27,0	23,5	33,0	0,0	8	2				
175	163			Prochaieva Yelyzaveta	U12	w	UKR	1016	2,5	29,5	27,5	25,0	31,5	0,0	4	0	0,32	-0,32	40	-12,8
176	161			Perepelytsya-Melnyk Klim	U12		UKR	1072	2,5	29,5	27,0	24,0	32,0	0,0	7	1	0,64	0,36	40	14,4
177	176			Kulkovets Roman	U12		UKR	0	2,5	28,5	26,0	23,5	31,0	0,0	8	1,5				
178	171			Harbar Vladyslav	U20		UKR	0	2,5	28,0	26,0	23,5	29,5	0,0	3	0				
179	182			Mykhailov Tymofii	U16		UKR	0	2,5	28,0	25,5	23,0	29,0	0,0	5	0,5				
180	191			Vasylenko Nadiya	U12	w	UKR	0	2,5	27,0	25,0	22,5	29,0	0,0	6	0,5				
181	166			Bagrov Timur	U12		UKR	0	2,5	27,0	25,0	22,0	29,0	0,0	7	1				
182	172			Hordeiev Oleksandr			UKR	0	2,5	26,0	24,0	21,5	28,0	0,0	6	0,5				
183	179			Litovka Olesia	U16	w	UKR	0	2,5	25,0	23,0	21,0	27,0	0,0	7	0,5				
184	178			Ladikov-Roiev Mykola	U16		UKR	0	2,5	24,5	22,5	20,5	25,5	0,0	5	0				
185	189			Stulenkov Igor	U16		UKR	0	2,0	32,0	29,0	25,5	35,0	0,0	7	2				
186	145			Ablohina Inga		w	UKR	1348	2,0	30,5	28,0	25,5	33,0	0,0	4	0,5	0,47	0,03	40	1,2
187	177			Kulytska Julia			UKR	0	2,0	24,5	23,5	21,0	25,5	0,0	3	0				
188	173			Hryshyn Volodymyr	U12		UKR	0	1,5	27,5	25,5	23,5	28,5	0,0	4	0				
189	186			Porembskyi Florian	U20		UKR	0	1,0	27,0	25,0	22,5	28,5	0,0	3	0				
190	167			Benz Stefan			SUI	0	0,5	26,5	24,5	22,0	28,0	0,0	5	0,5				
191	148			Nezhyvenko Mykhaylo	U12		UKR	1288	0,0	26,0	24,5	22,5	27,0	0,0	2	0	0,16	-0,16	40	-6,4
187			Romanenko Tikhon	U12		UKR	0	0,0	26,0	24,5	22,5	27,0	0,0	0	0	

Rapid

Rank SNo.   Name             Rtg FED Club Type Pts BH. BH. BH. 
  1  2 GM Sergeev Vladimir       2464 UKR   U60  6 29½ 25 20½ 
  2  13 IM Grinev Valeriy        2316 UKR   U60  6 29 25½ 21 
  3  15   Evchin Maxim         2275 UKR   U60  6 29 25½ 21 
  4  4 GM Omelja Artem         2442 UKR   U60  6 28½ 24½ 20½ 
  5  21 WGM Babiy Olga         F 2213 UKR   U60 5½ 29 24½ 20 
  6  5 IM Roshka Yevgeniy       2441 UKR   U20 5½ 28½ 24½ 20½ 
  7  19   Muha Sergey         2229 UKR   U60 5½ 26 23 19 
  8  11 GM Zubarev Alexander      2357 UKR   U60 5½ 24 21 17½ 
  9  36   Hushpit Yaroslav       2108 UKR   U60  5 32 28 23 
 10  6   Budnikov Oleg        2416 UKR   U60  5 30½ 27½ 22½ 
 11  28   Tobak Mikhail        2142 UKR   U16  5 28 25½ 21½ 
 12  31 FM Sydoryka Vladyslav      2124 UKR   U20  5 28 24 20 
 13  20 CM Petrovskyi Vadym       2216 UKR   U16  5 27½ 24 20 
 14  59   Hrebenshchykova Yelyzaveta F 1893 UKR   U16  5 27 23 19 
 15  10 IM Maly Alexey         2364 UKR   U60  5 26½ 22½ 18½ 
 16  24 FM Bykovskiy Oleg        2196 UKR   U60  5 25½ 22½ 19 
 17  7 IM Mischuk Dmitry        2404 UKR   U60  5 25½ 22 18 
 18  8 GM Kislinsky Alexey       2390 CZE   U60  5 25 22 18 
 19  33   Bilovil Bogdan        2113 UKR   U16  5 25 22 18 
 20  58 AGM Ghevondyan Arman       1895 ARM   U20  5 24½ 21½ 18½ 
 21  35   Biletskiy Danylo       2111 UKR   U16  5 23 20 17 
 22  1 GM Vysochin Spartak       2554 UKR   U60 4½ 30½ 26½ 22 
 23  14   Babiy Igor          2285 UKR   U60 4½ 29 25½ 21 
 24  32 FM Palchuk Andrii        2120 UKR   U16 4½ 28½ 25½ 21½ 
 25  38   Laptii Nazar         2073 UKR   U16 4½ 27½ 24½ 21 
 26  44 AGM Levchuk Dmitry        2027 UKR   U60 4½ 27½ 24 20 
 27  37   Balias Oleg         2082 UKR   U60 4½ 26½ 23½ 20 
 28  25   Shevchenko Danylo      2191 UKR   U60 4½ 26½ 23 19 
 29  66   Saraev Yaroslav       1808 UKR   U16 4½ 25 22½ 19 
 30  63   Berin Artem         1836 UKR   U16 4½ 25 21½ 17½ 
 31 117 AGM Matlak Oleksandr        0 FID 200 U60 4½ 24½ 21½ 18 
 32  47   Pyrig Roman         2000 UKR   U16 4½ 24 21 18 
 33  16   Grebeniuk Semen       2268 UKR   U60 4½ 23 19½ 16 
 34  86   Klymenko Volodymyr      1551 UKR   U16 4½ 21 18½ 16 
 35  43   Dzurak Vitalii        2035 UKR   U60 4½ 20½ 17½ 14½ 
 36  18 FM Chernomordik Pavel      2233 ISR   U60  4 27½ 24 20 
 37  22 FM Levitskiy Andrey       2211 UKR   U20  4 26½ 23½ 19½ 
 38  39   Khrinovskyi Oleksiy     2067 UKR   U60  4 26 23½ 19½ 
 39  65   Podolskyi Mykhailo      1824 UKR   U16  4 26 22½ 18½ 
 40  92   Artemov Andriy        1491 UKR   U12  4 25½ 22½ 18½ 
 41  12 IM Ianov Viktor         2326 UKR      4 25½ 22½ 18½ 
 42  57   Sidletskyi Ivan       1896 UKR   U16  4 24½ 22 19 
 43  30   Prokofiev Valentyn      2125 UKR   U16  4 24½ 21 17½ 
 44  54   Hryshchenko Kamila     F 1908 UKR   U20  4 24 21 18 
 45  71   Dzoba Demian         1745 UKR   U12  4 23½ 21 18 
 46  17 WIM Dolzhykova Kateryna    F 2240 UKR   U60  4 23½ 20½ 17½ 
 47  42   Gumeniuk Yevgen       2046 UKR   U60  4 23 20½ 17½ 
 48  23   Gritskov Alexander      2206 UKR   U60  4 23 20 17 
 49  94   Bezeyko Alexander      1485 UKR   U12  4 23 20 16½ 
 50  26 WGM Arutyunova Diana      F 2167 UKR   U60  4 22½ 19½ 16½ 
 51  52   Kurin Aleksandr       1929 UKR   U60  4 22 19½ 16½ 
 52  77   Bartko Yaroslav       1648 UKR   U16  4 22 19 16 
 53  61   Bodnaruk Kseniya      F 1878 RUS 200 U16  4 21½ 19½ 17 
    70   Perets Dmitry        1752 UKR   U16  4 21½ 19½ 17 
 55  27   Katsman Mikhail       2151 UKR      4 21½ 19 15½ 
 56  29   Romanov Vladimir       2141 UKR      4 21½ 18½ 15½ 
 57  64   Bochok Viktor        1829 UKR      4 21 18 15 
 58  56   Dubnevych Maksym       1898 UKR   U12  4 20½ 18 15 
 59  87   Ahmad Khagan         1539 AZE   U12  4 20½ 18 15 
 60  49   Baziuk Vladyslav       1989 UKR   U16 3½ 26 23½ 19½ 
 61  9 IM Pavlov Sergey        2385 UKR   U60 3½ 26 23 19 
 62  60   Kvak Robert         1879 UKR   U16 3½ 25½ 22½ 18½ 
 63  40   Karnaukh Anatolij      2052 UKR      3½ 25 22 18½ 
 64  46   Lysojvan Anton        2007 UKR   U20 3½ 24½ 22 19½ 
 65  78   Olshtynsky Oleksiy      1644 UKR   U16 3½ 24 21½ 18 
 66  41   Feshchenko Bogdan      2050 UKR   U60 3½ 24 20½ 17 
 67  90   Makhynia Kostiantyn     1514 UKR   U16 3½ 22 19½ 16½ 
 68  85   Oyberman Iliia        1565 UKR 200 U12 3½ 21½ 19 16½ 
 69  34   Kazakov Maksym        2112 UKR   U60 3½ 21 18½ 15½ 
 70  79   Russeva Viktoria      F 1644 UKR   U16 3½ 20½ 18 15½ 
 71  48 WFM Grineva Marianna      F 1990 UKR   U60 3½ 19½ 17½ 15 
 72  69   Baglay Kseniya       F 1780 UKR   U60 3½ 15½ 14 11½ 
 73 100   Palienko Evgen        1426 UKR   U16  3 26½ 23½ 19½ 
 74 128   Tereshchuk Mykyta        0 UKR 200    3 26 22 18 
 75  97   Pilchuk Artem        1470 UKR 200 U12  3 24½ 21 17½ 
 76  98   Ambartsumian Tyhran     1452 UKR 200 U12  3 24½ 21 17 
 77  68   Zhecheva Oksana      F 1793 UKR   U60  3 23½ 21 18½ 
 78  88   Nechitailo Nikita      1525 UKR 200 U12  3 23 20½ 16½ 
 79  74   Shchelkonogov Denys     1687 UKR 200 U60  3 22½ 21 17½ 
 80  73   Eropunov Gleb        1691 UKR   U16  3 22½ 20 17 
 81  84   Khomenko Pavlo        1584 UKR   U60  3 22 20 17½ 
 82  75   Vladov Arsenii        1660 UKR   U16  3 22 20 17 
 83  80   Oyberman Mikhail       1613 UKR 200 U12  3 21½ 19½ 17½ 
 84  76   Didok Danylo         1656 UKR   U12  3 21½ 19½ 17 
 85  67   Yudin Evgeniy        1800 UKR   U60  3 21 18½ 15½ 
 86  55 IM Chubar Vladimir       1907 UKR      3 20 18 16 
 87  82   Khatniuk Anastasiia    F 1596 UKR   U16  3 20 18 15½ 
 88 124   Petik Oleksandr         0 UKR      3 20 17½ 14½ 
 89 129   Voloshchuk Taras        0 UKR 200 U12  3 20 17½ 14½ 
 90  53   Babich Fiodor        1926 UKR      3 19½ 17 14 
 91  91   Hushpit Lukian        1510 UKR   U12  3 19 17 14½ 
 92  72   Voloshchuk Svyatoslav    1716 UKR 200 U16  3 19 17 14½ 
 93  99   Prochaieva Alina      F 1431 UKR   U12  3 18½ 17 14 
 94  51   Kucher Kostyantyn      1965 UKR   U16  3 18 16 14 
 95  95   Kulkovets Roman       1477 UKR   U12 2½ 23½ 20½ 17 
 96  50   Chornozem Sergey       1988 UKR      2½ 23 20½ 17 
 97  81   Fishchuk Vladyslav      1596 UKR 200 U16 2½ 22½ 19 15½ 
 98 110   Tkachuk Liubomyr       1260 UKR   U16 2½ 22 19½ 17 
 99 121   Kudlai Maksim          0 UKR 200 U16 2½ 22 19 16 
 100  45   Savchenko Kirill       2022 UKR   U60 2½ 21½ 19 16 
 101 101   Russeva Mariia       F 1385 UKR   U16 2½ 21½ 18½ 15½ 
 102  89   Levytskyy Lybomyr      1515 UKR 200 U16 2½ 21 19 16½ 
 103  83   Korchynskyi Mykola      1590 UKR 200 U12 2½ 21 18½ 15 
 104  96   Ovdienko Alexander      1471 UKR 200 U60 2½ 19½ 17½ 15 
   104   Rudenko Vadym        1343 UKR 200 U16 2½ 19½ 17½ 15 
 106  62   Perchik Volodimir      1837 UKR   U60 2½ 18½ 16½ 14 
 107 122   Kulkovets Maksim        0 UKR   U60 2½ 17½ 15½ 13 
 108 103   Loboda Yaroslav       1349 UKR   U16  2 20½ 17½ 14½ 
 109  93   Lyanguzova Alina      F 1487 UKR   U60  2 20 18½ 15½ 
 110 112   Prochaieva Tina      F 1162 UKR   U12  2 19 17½ 15 
 111 108   Ablohina Inga       F 1315 UKR 200 U60  2 18½ 17½ 15½ 
 112 123   Los Hryhoriy          0 UKR 200    2 17½ 16 14 
 113 109   Pozniak Yunna       F 1305 UKR 200 U16  2 17 16½ 14½ 
 114 125   Romanenko Tikhon        0 UKR 200 U12  2 17 15 12½ 
 115 120   Kozlovskyi Vadym        0 UKR      2 16½ 15 13 
 116 118   Biloshtan Danylo        0 UKR 200    2 16½ 14½ 12½ 
 117 105   Kulkovets Oleg        1335 UKR 200 U60  2 16 15 12 
 118 106   Prymak Mykhailo       1334 UKR   U12  2 15 13 11 
 119 113   Prochaieva Yelyzaveta   F 1149 UKR   U12  2 14 13½ 11½ 
 120 126   Semenova Natalia      F  0 UKR 200 U60  2 13½ 12 10½ 
 121  3 IM Galperin Platon       2464 UKR   U20 1½ 23 20 16½ 
 122 102   Ivanov Ivan Petr       1375 UKR      1½ 20 18½ 16 
 123 107   Polischuk Artem       1322 UKR 200 U12 1½ 17½ 15½ 13½ 
 124 114   Harbar Vladyslav       1143 UKR 200 U20 1½ 16 14 12 
 125 127   Shramko Roman          0 UKR 200    1 17½ 15½ 13½ 
 126 111   Prochaieva Olha      F 1178 UKR   U12  1 16½ 14½ 12½ 
 127 115   Perepelytsya-Melnyk Klim   1095 UKR 200 U12  1 15½ 13½ 11 
 128 119   Hryshyn Volodymyr        0 UKR      1 14½ 13½ 11½ 
 129 116   Kulytska Julia       F 1039 UKR   U12  0 16 14 12 

Blitz

Rank SNo.   Name              Rtg FED Type Pts BH. BH. BH. 
  1  4 IM Roshka Yevgeniy        2433 UKR U20  8 50½ 45½ 40 
  2  2 IM Galperin Platon        2445 UKR U20 7½ 53½ 48 42 
  3  3   Budnikov Oleg         2442 UKR    7 52½ 47½ 42 
  4  18 CM Petrovskyi Vadym        2305 UKR U16  7 50 45½ 40 
  5  20 FM Palchuk Andrii         2284 UKR U16  7 49 44½ 39½ 
  6  17 IM Ianov Viktor          2331 UKR    7 48½ 43½ 38½ 
  7  15 GM Zubarev Alexander       2335 UKR    7 46½ 42 37 
  8  14 GM Sergeev Vladimir        2341 UKR    7 42½ 38½ 34½ 
  9  21   Popovkin Petro         2276 UKR    7 41 37 32½ 
 10  24 IM Rytenko Vsevolod        2211 UKR   6½ 45 40½ 36 
 11  46   Gryshko Vitalii        2037 UKR U16 6½ 40 36 32 
 12  44   Kelbas Yaroslav        2073 UKR U20 6½ 39½ 36 31½ 
 13  26   Maliutin Oleksandr       2190 UKR   6½ 38 35 30½ 
 14  22 FM Chernomordik Pavel       2273 ISR   6½ 38 34 30 
 15  16 GM Omelja Artem          2334 UKR    6 47½ 43 38½ 
 16  10 GM Kislinsky Alexey        2364 CZE    6 46½ 42 37 
    50   Abdullayev Azer        2006 AZE    6 46½ 42 37 
 18  25 FM Sydoryka Vladyslav       2200 UKR U20  6 46 41½ 37 
 19  1 IM Bogdanov Egor         2489 UKR    6 46 41 36 
 20  38 FM Bykovskiy Oleg         2098 UKR    6 45½ 41 36½ 
 21  12 FM Yurovskykh Oleksandr      2347 UKR    6 45½ 41 36 
 22  61 WIM Zinkevich Julia       F 1948 UKR    6 45 40 35 
 23  71 AGM Ghevondyan Arman        1895 ARM U20  6 44½ 40½ 36½ 
 24  37   Prokofiev Valentyn       2104 UKR U16  6 44½ 40½ 36 
 25  7 IM Mischuk Dmitry         2401 UKR    6 44 39½ 35 
 26  23   Grebeniuk Semen        2232 UKR    6 44 39½ 34½ 
 27  11 IM Polyakov Maxim         2348 UKR    6 42 37½ 33 
 28  31   Trushko Andrii         2161 UKR U16  6 40½ 36 31 
 29  62   Darda Roman          1937 UKR U20  6 40 37 33 
 30  27   Lymar Vladislav        2184 UKR U20  6 38½ 34½ 30 
 31  19 IM Maly Alexey          2285 UKR   5½ 47½ 42½ 37½ 
 32  35   Bilovil Bogdan         2108 UKR U16 5½ 45 41 36½ 
 33  70   Herasymenko Maksym       1897 UKR U20 5½ 45 40½ 35½ 
 34  74   Zalesskiy Dmitriy       1880 UKR   5½ 44½ 41½ 36½ 
 35  55   Shton Roman          1973 UKR U20 5½ 44 40 36 
 36  28   Evchin Maxim          2176 UKR   5½ 42 38 33½ 
 37  9 GM Vysochin Spartak        2391 UKR   5½ 42 37½ 33 
 38  29   Muha Sergey          2168 UKR   5½ 41 37½ 34 
 39  54   Pyrig Roman          1975 UKR U16 5½ 39½ 36 32 
 40  83 IM Chubar Vladimir        1779 UKR   5½ 39 35½ 31½ 
 41  47   Kazakov Maksym         2012 UKR   5½ 38½ 35 31½ 
 42  51   Dzurak Vitalii         1992 UKR   5½ 32½ 30 26½ 
 43  41   Lutsko Artem          2092 UKR U16  5 46½ 42 37 
 44  6 IM Golichenko Ilija        2413 UKR    5 44½ 40 35½ 
 45  42   Bufin Gleb           2090 UKR    5 44 40 35½ 
 46  39   Kovalenko Maksym        2097 UKR    5 42½ 39 35 
 47  43   Savchenko Kirill        2090 UKR    5 41 37 33 
 48  13 IM Skliarov Viktor        2344 UKR    5 41 36½ 31½ 
 49  69   Bodnaruk Kseniya       F 1897 RUS U16  5 40½ 37 33 
 50  32 WIM Dolzhykova Kateryna     F 2151 UKR    5 40½ 37 33 
 51  36   Katsman Mikhail        2108 UKR    5 40 36 32 
 52  30   Chernykh Vladimir       2165 UKR    5 39½ 35½ 31½ 
    53 FM Troshchenko Pavel       1976 UKR    5 39½ 35½ 31½ 
 54  81   Kamnev Alexandr        1789 UKR U16  5 38½ 35 31½ 
 55  95   Bezeyko Alexander       1682 UKR U12  5 38½ 35 31 
 56  68 AGM Levchuk Dmitry         1898 UKR    5 37½ 34 30 
 57  77   Toktomushev Teimur       1864 UKR U12  5 37 34 30½ 
 58  73   Berin Artem          1889 UKR U16  5 36½ 34 31 
 59  57   Hryshchenko Kamila      F 1966 UKR U20  5 36½ 32½ 28½ 
 60  93   Russeva Viktoria       F 1700 UKR U16  5 34 31½ 28½ 
 61  67   Baziuk Vladyslav        1903 UKR U16 4½ 46½ 42½ 37 
 62  86   Perets Dmitry         1755 UKR U16 4½ 44½ 40 35½ 
 63  8 IM Razmyslov Alexander      2400 UKR   4½ 43 39 34½ 
 64  88   Niezhentsev Kyrylo       1725 UKR U12 4½ 42½ 38½ 34 
 65  56   Khadzh Khamed Dzhamil     1971 UKR U20 4½ 42 38½ 35 
 66  76   Ship Yaroslav         1869 UKR U16 4½ 42 38½ 34 
 67  65   Kurin Aleksandr        1917 UKR   4½ 41½ 39 34½ 
 68  40 IM Terletsky Oleg         2094 UKR   4½ 40½ 37 32½ 
 69  89   Dubnevych Maksym        1715 UKR U12 4½ 40½ 36½ 32½ 
 70  52   Domalchuk-Jonasson Aleksandr  1979 UKR U16 4½ 40 36½ 32½ 
 71  79   Kucher Kostyantyn       1842 UKR U16 4½ 39½ 35½ 31½ 
 72  60   Hrebenshchykova Yelyzaveta  F 1950 UKR U16 4½ 38½ 35 31½ 
 73  58   Garsky Vladyslav        1961 UKR U12 4½ 38 35 31 
 74  87   Vinnyk Mykhailo        1753 UKR U16 4½ 38 34½ 31 
 75 102   Ozkurt Kutay          1588 TUR U20 4½ 37½ 34½ 30½ 
 76  34   Maletskij Igor         2123 UKR   4½ 37½ 33½ 29½ 
 77  98   Voloshchuk Svyatoslav     1619 UKR U16 4½ 37 33½ 29½ 
 78  49   Nikonenko Maxim        2009 UKR   4½ 36 32½ 28½ 
 79  48   Laptii Nazar          2010 UKR U16 4½ 35½ 32½ 29 
 80  72   Saraev Yaroslav        1893 UKR U16 4½ 35½ 32½ 29 
   113   Ahmad Khagan          1496 AZE U12 4½ 35½ 32½ 29 
 82  78   Novikova Margarita      F 1861 UKR   4½ 35 32 29 
 83 104   Fishchuk Vladyslav       1578 UKR U16 4½ 33½ 30½ 27½ 
 84  5 IM Pavlov Sergey         2428 UKR    4 42½ 38 33 
 85  64   Podolskyi Mykhailo       1929 UKR U16  4 42 38½ 34 
 86 106   Geymur Pavlo          1570 UKR U16  4 40 36 31½ 
 87  97   Ambartsumian Tyhran      1619 UKR U12  4 39 36½ 32½ 
 88  63   Lysojvan Anton         1934 UKR U20  4 38 35 32 
 89  33 WGM Arutyunova Diana       F 2123 UKR    4 37 33½ 29½ 
 90 117   Zaporozhets Petro       1439 UKR U16  4 37 33½ 29½ 
 91  94   Khomenko Pavlo         1686 UKR    4 36½ 34 30 
 92 100   Vladov Arsenii         1601 UKR U16  4 36½ 33½ 29½ 
 93  84   Zhecheva Oksana       F 1775 UKR    4 36 33 30 
 94 122   Pilchuk Artem         1351 UKR U12  4 35½ 32½ 29½ 
 95 105   Hushpit Lukian         1572 UKR U12  4 34½ 32 29 
 96 123   Levytskyy Lybomyr       1343 UKR U16  4 34½ 31½ 27½ 
 97  80   Ovcharov Taras         1799 UKR    4 34½ 31 27 
 98  59   Karnash Andriy         1955 UKR    4 33½ 31 27½ 
 99 110   Bartko Yaroslav        1526 UKR U16  4 33 30 27 
   120   Prochaieva Alina       F 1408 UKR U12  4 33 30 27 
 101 108   Oyberman Iliia         1528 UKR U12  4 32½ 30 27 
 102  85   Karasevych Andrii       1763 UKR U16  4 32 29½ 27 
 103 124   Velychko Semen         1334 UKR U12  4 32 29½ 26½ 
 104 109   Korchynskyi Mykola       1527 UKR U12 3½ 40 35½ 31 
 105  66   Homeniuk Ivan         1912 UKR   3½ 39½ 37 32½ 
 106  91   Eropunov Gleb         1713 UKR U16 3½ 39 35 30½ 
 107  90   Demchenko Yaroslav       1713 UKR U16 3½ 38 35 31½ 
 108 103   Khatniuk Anastasiia     F 1586 UKR U16 3½ 37½ 34 30½ 
 109 133   Velychko Sofiya       F 1143 UKR U12 3½ 35 31½ 28 
 110 116   Artemov Andriy         1451 UKR U12 3½ 34½ 32 28½ 
 111 114   Lyanguzova Alina       F 1482 UKR   3½ 32½ 30 27½ 
 112  92   Didok Danylo          1706 UKR U12 3½ 32 29 26 
 113  45   Korneev Artem         2049 UKR   3½ 30 27½ 25 
 114 107   Oyberman Mikhail        1565 UKR U12 3½ 29 27 24½ 
 115 141   Orlov Evgenij           0 UKR   3½ 26½ 24½ 22 
 116 111   Pliusnov Dmytro        1522 UKR   3½ 26 24 21½ 
 117 112   Olshtynsky Oleksiy       1497 UKR U16  3 41½ 37½ 33 
 118  82   Perchik Volodimir       1786 UKR    3 35½ 32½ 29 
 119  99   Kudlai Maksim         1618 UKR U16  3 34½ 32 29 
 120 132   Perepelytsya-Melnyk Klim    1160 UKR U12  3 33½ 30 26 
 121 121   Rudenko Vadym         1387 UKR U16  3 31½ 29½ 26 
 122 115   Palienko Evgen         1452 UKR U16  3 30½ 29 26 
 123 142   Petik Oleksandr          0 UKR    3 28½ 26½ 24½ 
 124 101   Ilchenko Stanislav       1588 UKR U12  3 26½ 25 23 
 125 119   Pozniak Yunna        F 1421 UKR U16  3 25½ 23½ 21½ 
 126 127   Tkachuk Liubomyr        1260 UKR U16  3 25½ 23½ 21 
 127 125   Ovdienko Alexander       1309 UKR    3 22½ 21½ 20 
 128  96   Holota Maksym         1626 UKR   2½ 34½ 32 29½ 
 129 118   Petricenco Ana        F 1436 MDA U16 2½ 34 31½ 28 
 130 136   Voloshchuk Taras        1062 UKR U12 2½ 34 30½ 27 
 131 131   Prochaieva Olha       F 1176 UKR U12 2½ 32½ 29½ 26½ 
 132 126   Ablohina Inga        F 1295 UKR   2½ 31 28½ 25½ 
 133 128   Biloshtan Danylo        1253 UKR U20 2½ 29½ 27 24 
 134 134   Tereshchuk Mykyta       1119 UKR   2½ 28½ 26 23½ 
 135 137   Benz Stefan            0 SUI   2½ 26 23½ 21 
 136 129   Yilmaz Yigithan Furkan     1244 TUR U16  2 33 30 27 
 137 130   Prochaieva Tina       F 1182 UKR U12  2 28½ 25½ 22½ 
 138 143   Shchelkonogov Denys        0 UKR    2 26 25 22½ 
 139 144   Shramko Roman           0 UKR    2 26 24 22 
 140 138   Kozlovskyi Vadym         0 UKR    2 24½ 23 21 
 141  75   Bartolome Martin Angel     1873 ESP   1½ 31½ 29 26 
 142 135   Prochaieva Yelyzaveta    F 1107 UKR U12 1½ 23½ 21½ 19½ 
 143 139   Kulytska Julia        F  0 UKR U12  1 28 25 22 
 144 140   Mytrofanov Vadym         0 FID    1 27 25 22½


 


A notre sujet | Contactez-nous | Termes et conditions | Privacy Policy

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entrée

Identifiant Mot de passe

Si vous n’avez pas souscrit:
Et vous aurez un accès immédiat au
 • Le meilleur calendrier de tournois d’échecs
 • La meilleure base de données échiquéenne périodique en ligne
pour $ 34.99 / année